STRUCNE SLUBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
Biblioteka 

BROJAC POSJETA

 

 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA U DOHI


Dr. Nedžad Bašić, profesor Pravnog fakulteta, Univerziteta u Bihaću učestovao je na medjunarodnoj konferenciji „MEDJUCIVILIZACIJSKI DIJALOG" , u Dohi, državi Katar, koja je održana 23-25 Aprila 2013. sa prezentacijom pod nazivom INTRACIVILIZACIJSKI DIJALOG U SJENCI GLOBALNIH STRUKTURALNIH PROMJENA". Isti profesor je od univerziteta u Mumbai-u (Indija) i univerziteta Punjab (Lahore) pozvan da u toku ljetnog semestra održi seriju predavanja iz oblasti Medjunarodnih odnosa i Javnog medjunarodnog prava, što je direktno vezano za publikovanje   njegove posljednje monografije  pod  nazivom:  GLOBALNE  STRUKTURALNE  PROMJENE:  KREATIVNA INTEGRACIJA I NOVA GLOBALNA SIGURNOSNA PARADIGMA. Prof. Bašić pozvan je od strane Centra za medjunarodne odnose Visoke škole za medjunarodne odnose i diplomaciju iz Zagreba da učestvuje u ljetnoj školi na Koločepu koja se održava u Julu 2013, sa temom BOSNA I HERCEGOVINA: BLIŽE ILI DALJE OD EUROATLANTSKIH INTEGRACIJA. U suradnji sa Prof. Sarom Tonolo sa Univerziteta u Trstu i prof. Peter Stoett-om, sa Univerziteta u Montrealu, profesor Bašić vodi novi projekt/studiju pod nazivom: BALANS MOĆI I ODGOVORNOSTI U EU.

U program ovog projekta trebaju biti uključeni PhD i LLM studenti. U kasnijoj fazi ovom projektu planirano je da se priključi i Institut za Evropske studije, Univerzieteta u Baselu.


Autor: E.H. i N.B.
Datum: 21.05.2013.

 

INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail: prf@unbi.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI
WEBMASTER

Administracija