STRUCNE SLUBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
Biblioteka 

BROJAC POSJETA

 

 UPIS U I GODINU STUDIJA


Na osnovu odredbe člana 9. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu Prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Bihaću, i objavljenog Konkursa/Natječaja za upis studenata u prvu godinu studija, Nastavno - naučno vijeće Pravnog fakulteta u Bihaću, na elektronskoj sjednici održanoj 22.07.2020.godine, usvaja Izvještaj Komisije za bodovanje dokumenata za upis studenata (studij prvog ciklusa) u prvu godinu studija akademske 2020/2021. godine i donosi Odluku i rang listu kandidata koji su stekli pravo upisa u I godinu studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću.Svi kandidati navedeni u rang listi su stekli pravo upisa na Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.


Autor: EH
Datum: 22.07.2020. god.

 

INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail: prf@unbi.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI
WEBMASTER

Administracija