STRUCNE SLUBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
Biblioteka 

BROJAC POSJETA

 

 SPORAZUM O SURADNJI


SPORAZUM O SARADNJI PRAVNOG FAKULTETA I ZAVODA ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

Uvažavajući obostranu dobrobit od naučne saradnje, Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću, zastupan od strane dekana prof. dr. sc. Suada Hamzabegovića i Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Unsko-sanskog kantona, zastupan od strane direktora Andreja Mamontova, potpisali su 10. 12. 2019. godine Sporazum o saradnji s ciljem uspostavljanja saradnje na područjima zajedničkog interesa. Sporazumom o saradnji utvrđuju se okviri saradnje između Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću i Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Unsko-sanskog kantona  i uređuju međusobna prava i obaveze koje iz te saradnje proizilaze. Cilj saradnje između Pravnog fakulteta i Zavoda jeste saradnja u upotpunjavanju teoretskog znanja praktičnim radi sticanja praktičnog iskustva studenata Pravnog fakulteta.


Autor: A.B.
Datum: 16.12.2019. god.

 

INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail: prf@unbi.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI
WEBMASTER

Administracija