STRUCNE SLUBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
Biblioteka 

BROJAC POSJETA

 

 SPORAZUM O SURADNJI


POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI


Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću i Centar za ljudska prava u Mostaru potpisali su 6. 12. 2019. godine Sporazum o saradnji povodom projekta “Pravda za svako dijete.“ Saradnja između Centra za ljudska prava u Mostaru i Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću uspostavlja se i realizira kroz Pravnu kliniku „Pravda za djecu“ u okviru koje će odabrani studenti 2., 3. i 4. godine  i apsolventi Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću, dobiti priliku da izgrade svoje kapacitete, unaprijede uže specijalizovana teorijsko-pravna znanja i praktično-pravne vještine u oblasti pravne zaštite prava i interesa djece i mladih u različitim pravnim oblastima i raznim pravnim postupcima, sa naglaskom na dječja prava, i to kroz uže specijalizovanu teorijsko-pravnu edukaciju, analizu pozitivno-pravnih rješenja i   konkretnih slučajeva, rješavanje hipotetičkih pravnih slučajeva, stručne razgovore sa pravnicima praktičarima o najčešćim i najvažnijim problemima u području pristupa pravdi za djecu – pružanju besplatne pravne pomoći, pravde za djecu, kao i  mogućnostima iznalaženja izvodljivih prijedloga za poboljšanje stanja u ovoj oblasti.


Autor: A.B.
Datum: 09.12.2019. god.

 

INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail: prf@unbi.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI
WEBMASTER

Administracija