STRUCNE SLUBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
Biblioteka 

BROJAC POSJETA

 

 Erasmus + Contact Seminar with the Western Balkans in Tirana


Erasmus + Contact Seminar, koji je održan u Tirani (Albanija) 24 i 25 oktobra,  okupio je preko 200 učesnika iz cijele Evrope, kao i iz partnerskih zemalja Zapadnog Balkana (Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Kosova). Na Konferenciji Univerzitet u Bihaću su predstavljali prof.dr. Nevzet Veladžić i dr.sci. Ratko Knežević.

Cilj konferencije je povećati broj prijava unutar regije na sljedećem pozivu Erasmusa + kao i mogućnost umrežavanja visokoškolskih institucija. Poseban fokus Seminara je da obuhvati sve aktivnosti Erasmus + progarama vezano za međunarodnu kreditnu mobilnost i izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju. Na Seminaru je posvećena posebna pažnja mrežnim sesijama na kojima se diskutiralo o pitanjima međusobnih priznavanja kvalifikacija za period kada studenti borave u inozemstvu na drugoj visokoškolskoj ustanovi. Također, učesnici konferencije su upoznati s budućim projektima Erasmus + i mogućnostima apliciranja na njih.


Autor: N.V.
Datum: 01.11.2019. godine

 

INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail: prf@unbi.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI
WEBMASTER

Administracija