STRUCNE SLUBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
Biblioteka 

BROJAC POSJETA

 

 JAVNI KONKURS / NATJEČAJ


Na osnovu člana 77. Statuta Univerziteta u Bihaću, člana 8. Stav (1) tačka a. Pravilnika o radu Univerzitetu u Bihaću, broj: 01-1197/2017 od 22.02.2017. godine i člana 18. i 21. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću, broj: 01-439/2013 od 29.1.2013. godine i na osnovu Odluke v. d. rektora Univerziteta u Bihaću broj: 02-3978/2019 od 15.07.2019. godine, Pravni fakultet  objavljuje;

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju asistenta na
Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću

1. Saradnik u zvanju asistenta na naučnu oblast Građansko pravo------ 1 izvršilac


CIJELI TEKST JAVNOG KONKURSA POGLEDAJTE OVDJE


Autor: EH
Datum: 19.07.2019. god.

 

INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail: prf@unbi.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI
WEBMASTER

Administracija