STRUCNE SLUBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
Biblioteka 

BROJAC POSJETA

 

 JAVNI POZIV


Transparency International u BiH objavljuje:

JAVNI POZIV
studentima Pravnih fakulteta za učešće u programu praćenja suđenja slučajeva korupcije u BiH

Transparency International u BiH (TI BiH) poziva sve zainteresovane studente završnih godina Pravnih fakuleta da se prijave za učešće u projektu pod nazivom „Monitoring, Advocacy and Legal Advice Centre“ („Monitoring procesuiranja korupcije i pružanje pravne pomoći“).

Opis programa:
Osnovni cilj Programa je praćenje suđenja za slučajeve korupcije na teritoriji cijele BiH sa ciljem povećanja transparentnosti sudskih postupaka, informisanja javnosti o procesuiranju korupcije i edukacije studenata prava, kao i pokretanje i formiranje mreže studenata pravnih fakulteta za praćenje suđenja za korupciju, a u cilju izgradnje njihovih kapaciteta i iskustava u antikorupcijskim incijativama.

Monitoring suđenja će vršiti studenti Pravnih fakulteta iz Banjaluke, Sarajeva, Tuzle, Mostara, Zenice, i Bihaća -  po 6 studenata iz navedenih gradova, i to na sljedećim sudovima: Okružni sud Banjaluka, Kantonalni sud Sarajevo; Kantonalni sud Tuzla; Kantonalni sud Zenica; Kantonalni sud Bihać; Kantonalni sud Mostar; Sud BiH; Osnovni sud Brčko Distrikta.

Metodologija:
Način praćenja suđenja biće utvrđen metodologijom. Izabrani student/ica je obavezan da pohađa obuku vezanu za metodologiju, kao i da u svom mjestu studiranja/boravišta bude fizički prisutan suđenju te vodi evidenciju o dešavanjima u postupku prema unaprijed pripremljenom formularu i uz stalan nadzor TI BiH projektnog tima.

Uslovi učešća:
1)    Student/ica 3. ili 4. godine Pravnog fakulteta koji je odslušao/la najmanje jedan predmet
        iz krivično-pravne oblasti;
2)    Studenti/ce moraju biti izuzetno motivisani za praćenje suđenja i sticanje znanja vezanog
        za procesuiranje slučajeva korupcije, kao za i građanski aktivizam;
3)   Od zainteresovanih kandidata očekuje se da budu na raspolaganju tokom perioda
       trajanja projekta, kao i tokom inicijalnih obuka planiranih u tom periodu;
4)   Prednost će imati kandidati kojima je poznat način djelovanja nevladinih organizacija i koji
       imaju iskustva u građanskom aktivizimu.

Šta nudimo:
1)    Priliku za sticanje novih znanja i dodatno usavršavanje
2)    Rad u perspektivnom timu i stručna predavanja
3)    Edukativne posjete sudovima
4)    Treninge na temu građanskog aktivizma, zagovoranja, procesuiranja korupcije
5)    Sertifikat o učešću na projektu
6)    Simbolilčnu novčanu naknaduTroškovi učešća:   
Učešće za odabrane studente/ice je besplatno, i sve troškove u vezi sa projektnim aktivnostima u potpunosti pokriva Transparency International BiH uz podršku Norveške Ambasade u BiH.

Broj studenata/ica:
Ukupno 36 (6 iz gradova: Banjaluka, Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica, Bihać)

Javni poziv:
Javni poziv za učešće u Programu ostaje otvoren do 26.05.2019.godine.

Način prijavljivanja:   
Prijave u vidu kratke biografije i motivacionog pisma slati na adresu tibihprijave2019@gmail.com

NAPOMENA: Od kandidata se očekuje da su odslušali barem jedan predmet iz krivično-pravne oblasti, te TI BiH zadržava pravo da traži provjeru ovog uslova. U prijavi je potrebno istaći da li je ispunjen ovaj uslov, i u kojoj akademskoj godini/ama. TI BiH zadržava pravo da sa izabranim kandidatima obavi razgovor.


Autor: E.H.
Datum: 14.05.2019.

 

INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail: prf@unbi.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI
WEBMASTER

Administracija