STRUCNE SLUBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
Biblioteka 

BROJAC POSJETA

 

 PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA


Na osnovu Odluke Nastavno – naučnog vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću broj: 02 – 569/2018, od 05.07.2018. godine, imenovana je Komisija za bodovanje dokumenata za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija, akademske 2018/2019. godine.

Nakon zatvorenog Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija na Pravni fakultet Bihać, Komisija je pregledala pristiglu dokumentaciju i sačinila preliminarnu rang listu kandidata koju je dostavila Nastavno-naučnom vijeću na usvajanje.

Pravo pismenog prigovora na objavljenu preliminarnu rang listu kandidati mogu uložiti Nastavno-naučnom vijeću u roku od 2 (dva) dana po objavljivanju liste.

PRELIMINARNA RANG LISTA

ODLUKA


Autor: EH
Datum: 06.07.2018.

 

INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail: prf@unbi.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI
WEBMASTER

Administracija