STRUCNE SLUBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
Biblioteka 

BROJAC POSJETA

 

 SPORAZUM O SARADNJI


Ministarstvo pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona, Ul. Alije Đerzeleza br. 6 Bihać, zastupano po ministru dr.sci. Nikoli Findrik, sjedne strane i Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću, Mehe Hadžiabdića bb. Bihać, zastupano po dekanu prof.dr.se. Suadu Hamzabegović, s druge strane, zaključili su Sporazumom o saradnji kojim se utvrđuju okviri saradnje između Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona i Pravnog fakulteta u Bihaću u pogledu upotpunjavanja teoretskog znanja praktičnim, kao i spremnost na zajedničko djelovanje u cilju podizanja kvalitete obrazovnog i praktičnog rada studenata Pravnog fakulteta.
Sporazumne strane suglasne su da će podupirati razvoj direktne saradnje vezane uz organizaciju obavljanja praktične prakse studenata Pravnog fakulteta iz oblasti nastavnog predmeta upravno pravo (materijalnog i procesnog).

Zajednička saradnja iz ovog Sporazuma ostvarivat će se u sljedećim segmentima: saradnja u upotpunjavanju teoretskog znanja praktičnim radi sticanja praktičnog znanja studenata iz oblasti upravnog prava (praktični primjeri upravnih postupaka, izrada upravnih i drugih akata, inspekcijski nadzor i si.), koje aktivnosti će se realizirati kroz održavanje vježbi sa nastavnim osobljem fakulteta, organizacija posjete studenata kod Ministarstva, organizacija posjete uposlenika Ministarstva kod Fakulteta, uključivanje studenata u radno okruženje Ministarstva, zajednički istupi u cilju širenja informacija o zajedničkoj suradnji.


Autor: EH
Datum: 23.05.2018.

 

INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail: prf@unbi.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI
WEBMASTER

Administracija