STRUCNE SLUBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
Biblioteka 

BROJAC POSJETA

 

 KONKURS ZA ZAPOŠLJAVANJE ASISTENATA


UNIVERZITET U BIHAĆU
Rektorat Univerziteta u Bihać

Na osnovu člana 77. Statuta Univerziteta u Bihaću, Sporazuma o međusobnoj suradnji u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH (broj:01-49-8600/2017 od 04.10.2017. godine), Sporazuma o međusobnoj suradnji u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja na JU Univerzitet u Bihaću (02-7111/2017 od 15.11.2017. godine) i date Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a (broj:10-34-13215-2/17 od 04.01.2018. godine), raspisuje se

J A V N I  K O N K U R S
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme
jedanaest (11) asistenata na Univerzitetu u Bihaću po Programu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH

CIJELI TEKST KONURSA POGLEDATI OVDJE


Autor: EH
Datum: 12.01.2018. god

 

INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail: prf@unbi.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI
WEBMASTER

Administracija