STRUCNE SLUBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
Biblioteka 

BROJAC POSJETA

 

 JAVNA ODBRANA MAGISTARSKIH RADOVA


O G L A S

Javna odbrana magistarskog rada kandidata Anela Ramića pod nazivom „Tretman osuđenika u Bosni i Hercegovini sa aspekta kaznene politike“ održat će se u petak 08.09.2017.godine u 10,00 sati u prostorijama Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 10,00 – 12,00 sati u Sekretarijatu Pravnog fakulteta u Bihaću.


O G L A S

Javna odbrana magistarskog rada kandidata Almira Prošića pod nazivom „Kotarski šerijatski sud u Bihaću 1882-1918.“ održat će se u petak 22.09.2017.godine u 10,00 sati u prostorijama Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 10,00 – 12,00 sati u Sekretarijatu Pravnog fakulteta u Bihaću.

S e k r e t a r i j a t


Autor: E.H.
Datum: 14.07.2017.god

 

INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail: prf@unbi.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI
WEBMASTER

Administracija