STRUCNE SLUBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
Biblioteka 

BROJAC POSJETA

 

 KONKURS ZA UPIS U I GODINU STUDIJA (drugi krug)


UNSKO SANSKI KANTON
UNIVERZITET U BIHAĆU
PRAVNI FAKULTET

KONKURS / NATJEČAJ- DRUGI UPISNI KRUG
za upis studenata u I godinu studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj
2017/2018. godini u Prvi ciklus studija

Konkurs / natječaj za upis u I godinu studija u akademskoj 2017/2018.- drugi upisni krug traje od 17. 07. 2017. do 01. 09. 2017. godine.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerene kopije) za upis u I godinu I ciklusa studija predaju se na fakultetima Univerziteta u Bihaću u periodima od 17. 07. do 21. 07. i 21. 08. do 01. 09. 2017. godine svakim radnim danom (na adrese Fakulteta Univerziteta u Bihaću) U prvu godinu studija u akademskoj 2017/2018 kandidati se upisuju na slobodna mjesta na Fakultetima Univerziteta u Bihaću u skladu sa planom upisa studenata za akademsku 2017/2018. godinu.

CIJELI TEKST KONKURSA - pogledati ovdje


Autor: E.H.
Datum: 14.07.2017.god

 

INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail: prf@unbi.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI
WEBMASTER

Administracija