STRUCNE SLUBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
Biblioteka 

BROJAC POSJETA

 

       Izvještaji

 

Nastavno - naučno vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću na svojoj 41.-oj sjednici održanoj 29.01.2013. godine donijelo je ODLUKU kojom se usvaja i prihvata "Izvještaj o radu i poslovanju Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću za 2012. godinu".IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BIHAĆU ZA 2012. GODINU
IZVJEŠTAJ O RADU PRAVNOG FAKULTETA ZA 2014. GODINU
IZVJEŠTAJ O PROVEDENOJ INTERNOJ EVALUACIJI STUDIJSKOG PROGRAMA NA PRAVNOM FAKULTETU BIHAĆ 2018.

INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail: prf@unbi.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI
WEBMASTER

Administracija