STRUCNE SLUBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
Biblioteka 

BROJAC POSJETA

 

       CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE KONFLIKTA I EVROPSKIH INTEGRACIJA

 

AKADEMSKE AKTIVNOSTI NASTAVNIKA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BIHAĆU

Prof. Dr. Nedžad Bašić

U okviru nastavnog programa Medjunarodni odnosi i Evropskih studija, Dr. Nedzad Basic,
Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihacu, u I semestru ove akademske godine
organizirao je predavanja gostujucih profesora sa Sveucilista u Zagrebu (Prof. dr. Hrvoje Juric,
Filozofski fakultet), Univerziteta u Tuzli (prof. Dr. Enes Osmančevic) i stručnjaka iz MO BiH.
Predavanja su usmjerena u pravcu moderniziranja nastavnog programa Medjunarodnih odnosa i Evropskih studija i u cilju razvijanja medjuuniverzitetske saradnje u oblasti nastavnih silobusa i
razvijanja naucnog programa istrazivanja.

Prof. Nedzad Basic planira u narednoj akadesmkoj godini pozvati profesore sa Univerziteta u
Bazelu (Svicarsaka), Univerziteta iz Berlina (Njemacka), Univerziteta iz Montreala (Kanada) I
Univerziteta iz Istanbola (Turska) da kao gustujuci profesori svojim ucešćem participiraju u
razvijanju nastavnog i istrazivackog programa na nastavnim predmetima Medjunarodni odnosi i
Evropske studije.

Prof. Nedzad Basic pozvan je da odrzi predavanja na Univerzitetu Punjab (Lahore), na
Medjunarodnom Islamskom Univerzitetu u Islamabadu, na Univerzitetu u Mumbai (Indija) i na
univerzitetu Ondokuz (Turska).

Prof.Dr. Nedzad Basic imenovan je vanjskim evaluatorom za dvije doktorske disertacije:
1.    THEORY OF ADJUDICATION IN WESTERN AND ISLAMIC THOUGHT A
        COMPARATIVE STUDIES (International Islamic University Islamabad);
2.    INTERPRETATION OF STATUTES: A CRITICAL ANALYSIS IN PERSPECTIVE
       OF ISLAMIC AND WESTERN JURISPRUDENCE. (University Lahore)

U II semestru akadesmke 2013-14 Prof. N. Basic na slijedecim istraživačkim programima:
1.    PUBLIC INTERNATIONAL LAW IN THE SHADOW OF INTERFAITH DIALOGUE
2.    INSTITUTIONAL BALANCING OF POLITICAL AND NORMATIVE POWER IN EU
INTERNATIONAL UNIVERSITY CONSORTIUM
ALLOCATION OF POWER IN EU
THE BALKANS: FROM BALANCE OF POWER TO BALANCE OF HUMAN WELFARE
INTERNATIONAL LAW AND SECURITY DILEMMAS IN MULTIETHNIC STATES
GLOBAL ISLAMIC IDENTITY
NOVA REDAKCIJA ČASOPISA "RESEARCH PAPERS"
NONEXCLUSIONARY CRITERIA AND STABILITY IN INTERNATIONAL POLICY MAKING ABOUT SECDSSION CRISES
KASNI RADOVI PROF.DR. DŽEMALA HATIBOVIĆA
Global Structural Changes And Emerging Power Structures
CV prof.dr. Nedžad Bašić

INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail: prf@unbi.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI
WEBMASTER

Administracija