STRUCNE SLUBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
Biblioteka 

BROJAC POSJETA

 

       Biblioteka

 

Biblioteka Pravnog fakulteta u Bihaću je formirana u januaru 2001. godine. Nalazi se u prostorijama Pravnog fakulteta na adresi  ul. «Mehe Hadžiabdića» bb. Smještena je u prostoriju veličine oko 12 m2, a Informatički centar se koristi i kao čitaonica.

Biblioteka trenutno raspolaže sa oko 700 naslova (većinom stručnih) i više raznih časopisa, te većim brojem magistarskih i doktorskih disertacija. Biblioteka sadrži, između ostalog, i većinu udžbenika – obaveznu literaturu – za predmete koji se izučavaju prema Nastavnom planu i programu Pravnog fakulteta. Biblioteka trenutno ima oko 700 korisnika, uglavnom studenata i nastavnog osoblja Pravnog fakulteta.

Sav knjižni fond je dostupan studentima i nastavnom osoblju Pravnog fakulteta svakim radnim danom (ponedjeljak – subota) tokom cijele školske godine.

REFERENT ZA POSLOVE BIBLIOTEKE:
Senada Fazlić
e-mail:


Telefon: 00387 37 312990
SPISAK KNJIGA U IZDANJU PRAVNOG FAKULTETA

INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail: prf@unbi.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI
WEBMASTER

Administracija