STRUCNE SLUBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
Biblioteka 

BROJAC POSJETA

 

       Katedre

 

Katedre na Pravnom fakultetu u Bihaću

KATEDRA ZA PRAVNO-HISTORIJSKE NAUKE obuhvata nastavne predmete:

1.      Rimsko pravo

2.      Državnopravni razvitak Bosne i Hercegovine

3.      Opća historija države i prava.

Rukovodilac katedre:

e-mail: 

 

 

KATEDRA ZA GRAĐANSKO PRAVO obuhvata nastavne predmete:

1.      Uvod u građansko pravo

2.      Stvarno pravo

3.      Porodično pravo

4.      Nasljedno pravo

5.      Obligaciono pravo

6.      Pravo intelektualnog vlasništva

7.      Građansko procesno pravo

8.      Trgovačko pravo

9.      Međunarodno trgovačko pravo

10.  Međunarodno privatno pravo

Rukovodilac katedre:

e-mail: 

 

 

KATEDRA ZA KRIVIČNO PRAVO obuhvata nastavne predmete:

1.      Krivično pravo

2.      Krivično procesno pravo

3.      Sudska medicina

4.      Kriminologija

5.      Penologija

6.      Međunarodno krivično pravo

Rukovodilac katedre:

e-mail: 

 

 

KATEDRA ZA DRŽAVNO I MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO obuhvata nastavne predmete:

1.      Uvod u nauku o državi i pravu

2.      Ustavno pravo

3.      Sociologija sa sociologijom prava

4.      Metodologija društvenih i pravnih nauka

5.      Uporedni pravno-politički sistemi

6.      Upravno pravo i upravni postupak

7.      Radno i socijalno pravo

8.      Međunarodno javno pravo

9.      Međunarodni odnosi i sigurnosne studije

10.  Pravni i politički sistemi Europske unije

11.  Demokratija i ljudska prava

12.  Osnovi prava Europske unije

Rukovodilac katedre:

e-mail: 

 

KATEDRA ZA FINANSIJE I EKONOMSKE NAUKE obuhvata nastavne predmete:

1.      Uvod u ekonomiju

2.      Ekonomska politika

3.      Finansije i finansijsko pravo

4.      Statistika

Rukovodilac katedre:

e-mail: 
INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail: prf@unbi.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI
WEBMASTER

Administracija