STRUCNE SLUBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
Biblioteka 

BROJAC POSJETA

 

       Opce informacije

 

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću osnovan je 9. jula 1998. godine. Prostorno je smješten u Aneksu osnovne škole Gornje Prekounje – Ripač sa prostorom caa 900 m2. 

Na Fakultetu postoji jedan klimatizirani amfiteatar sa 220 sjedišta sa pratećom tehničkom i informatičkom opremom, zatim tri učionice koje su isto tako tehničko – informatički opremljene sa oko 170 sjedišta, studentski centar, Informatički centar sa umreženim internetom povezanim u 20 jedinica koji je na raspolaganju studentima i uposlenom osoblju od 0800 – 1800 sati. Isto tako, za potrebe nastavnika i saradnika na Fakultetu postoji 16 kabineta, kao i dekanat sa dvije prostorije, priručna biblioteka i prostorija za arhivu. 

Od školske 2006/07.godine uveden je ECTS po principima Bolonjske deklaracije i već pokazao dobre početne rezultate. Pored redovne nastave na Fakultetu kontinuirano u suradnji ABA CEELI – američkom advokatskom komorom rade klinike (upravno pravo, građansko pravo i krivično pravo). Isto tako na osnovu ugovora sa Kantonalnim sudom i Kantonalnom advokatskom komorom studenti treće godine redovno prisustvuju suđenju. Nosioc tog posla su profesori i asistenti Krivičnog i Krivičnog procesnog prava.

Na Fakultetu postoji jedan klimatizirani amfiteatar sa 220 sjedišta sa pratećom tehničkom i informatičkom opremom, zatim tri učionice koje su isto tako tehničko – informatički opremljene sa oko 170 sjedišta, studentski centar, Informatički centar sa umreženim internetom povezanim u 20 jedinica koji je na raspolaganju studentima i uposlenom osoblju od 0800 – 1800 sati. Isto tako, za potrebe nastavnika i saradnika na Fakultetu postoji 16 kabineta, kao i dekanat sa dvije prostorije, priručna biblioteka i prostorija za arhivu. 

Od školske 2006/07.godine uveden je ECTS po principima Bolonjske deklaracije i već pokazao dobre početne rezultate. Pored redovne nastave na Fakultetu kontinuirano u suradnji ABA CEELI – američkom advokatskom komorom rade klinike (upravno pravo, građansko pravo i krivično pravo). Isto tako na osnovu ugovora sa Kantonalnim sudom i Kantonalnom advokatskom komorom studenti treće godine redovno prisustvuju suđenju. Nosioc tog posla su profesori i asistenti Krivičnog i Krivičnog procesnog prava.INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail: prf@unbi.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI
WEBMASTER

Administracija