STRUCNE SLUBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
Biblioteka 

BROJAČ POSJETA

 

dr. sc. Nikola Findrik
Zvanje Docent
Katedra Katedra za krivično pravo
Telefon 00387 37 310 990
E-mail findrik_nikola@yahoo.com
Kabinet
Konsultacije ponedjeljkom i srijedom od 10.00 sati

 

Detaljan CV

Dr. sc. Nikola Findrik rođen je 06.09.1983. godine u Bihaću, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću upisao je akademske 2002/2003. godine, a diplomirao je 2006. godine. Od 05.09.2007. godine zaposlen je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću kao asistent na Katedri za krivično pravo. Postdiplomski studij na Krivično-pravnom smjeru upisao je akademske 2007/2008. godine. Magistarski rad pod naslovom ''Krivično djelo ubistva, s posebnim osvrtom na Unsko-sanski kanton za period 2003-2007. godine'' odbranio je 2011. godine, te time stekao naučni stepen magistra pravnih nauka. Za višeg asistenta izabran je 29.09.2011. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom ''Kulturocid u Bosni i Hercegovini za vrijeme agresije 1992-1995. godine'' odbranio je 14.12.2013. godine. Za docenta na predmetima Krivično pravo, Kriminologija i Penologija biran je 10.06.2014. godine. Autor je više stručnih i naučnih radova i projekata, te je bio učesnik brojnih naučnih i stručnih skupova. Koordinator je Krivično-pravnog smjera II ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću.

 

INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail: prf@unbi.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI
WEBMASTER

Administracija