STRUCNE SLUBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
Biblioteka 

BROJAČ POSJETA

 

dr.sci. Jasmina Bešlagić
Zvanje Docent
Katedra Državno pravna katedra
Telefon 00387 37 310990
E-mail jasmina.beslagic@pravnifakultet.ba
Kabinet
Konsultacije

 

Detaljan CV


Rođena 03.09.1979. godine u Bihaću, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Po završetku gimnazije upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću, na kojem diplomira 2005. godine. Nakon provedene procedure izbora u zvanje asistenta u maju 2007. godine, septembra 2007. godine Jasmina Bešlagić zasniva radni odnos na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću kao saradnica na Katedri za Državno i međunarodno javno pravo.


Jula mjeseca 2010. godine Jasmina Bešlagić je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću stekla pravo na naučni stepen magistra pravnih nauka uspješno odbranivši temu magistarskog rada pod naslovom: „Mobbing – psihoteror na radnom mjestu“. Decembra mjeseca 2010. godine, nakon provedene procedure izbora, mr. sc. Jasmina Bešlagić je stekla zvanje višeg asistenta. Trenutno radi kao saradnica na predmetima: Radno i socijalno pravo, Demokracija i ljudska prava, Uporedni pravno-politički sistemi, Pravo lokalne i regionalne samouprave i Upravljanje organizacionim sistemima.


Septembra mjeseca 2011. godine na Pravom fakultetu Univerziteta u Bihaću mr. sc. Jasmina Bešlagić je prijavila temu doktorske disertacije pod naslovom: „Diskriminacija pri zapošljavanju i na radu – evropski i nacionalni aspekt“, koja se trenutno nalazi u izradi.


Mr. sc. Jasmina Bešlagić je autorica više naučnih i stručnih radova, te je bila učesnica većeg broja naučnih i stručnih skupova.

 

OBJAVLJENI RADOVI

 

INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail: prf@unbi.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI
WEBMASTER

Administracija