STRUCNE SLUBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
Biblioteka 

BROJAČ POSJETA

 

dr.sci. Nedžad Bašić
Zvanje Redovni profesor
Katedra Državno i međunarodno javno pravo
Telefon 00387 37 310990
E-mail nedbasic@gmail.com
Kabinet
Konsultacije

 

Detaljan CV

Dr. Nedžad Bašić, Fulbright stipendista,  je redoviti profesor Medjunarodnog javnog prava i Medjunarodnih odnosa i Evropskih studija. Završio je Pravni fakultet u Beogradu gdje je i magistrirao na katedri za Medjunarodno javno pravo i medjunarodne odnose.  Doktorirao je na Univerzitetu u Sarajevu. Post-doktorsku specijalizaciju obavio je na jezuitskom Univerzitetu St. Thomas u Kanadi. Bio je biran za gostujućeg istraživača na Pravnom fakultetu, Columbia Univerziteta  iz Njujorka 2000-2001 godine. Na Pravnom fakultetu u Bihaću formirao je nastavne discipline Pravni i politički sistem EU i Medjunarodni odnosi i sigurnosne studije iz kojih drži predavanja više od 10 godina. Kao gostujući profesor predaje na Univerzitetu Concordia u Montrealu (Kanada) i na Medjunarodnom islamskom univerzitetu u Islamabadu (Pakistan). Držao je predavanja na brojnim univerzitetima širom svijeta uključujući slijedeće univerzitete: St. Thomas University, University of New Brunswick (Canada), George Washington University, Washington DC; Golden Gate University, San Francisco; Maryland University,  (USA); University in Rome, University in Naples (Italy); 8. University in Geneva, (Switzerland);

 

INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail: prf@unbi.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI
WEBMASTER

Administracija