STRUCNE SLUBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
Biblioteka 

BROJAČ POSJETA

 

NASTAVNICI I SARADNICI PRAVNOG FAKULTETA U BIHAĆU

 

dr. sc. Nikola Findrik
Zvanje Docent
Katedra Katedra za krivično pravo
Telefon 00387 37 310 990
E-mail findrik_nikola@yahoo.com
Kabinet
Konsultacije ponedjeljkom i srijedom od 10.00 sati
Detaljan CV
dr.sci. Asmira Bećiraj
Zvanje Docent
Katedra Građansko - pravna
Telefon 00387 37 310990
E-mail asmira_beciraj@yahoo.com
Kabinet
Konsultacije
Detaljan CV
dr.sci. Jasmina Bešlagić
Zvanje Docent
Katedra Državno pravna katedra
Telefon 00387 37 310990
E-mail jasmina.beslagic@pravnifakultet.ba
Kabinet
Konsultacije
Detaljan CV
dr.sci. Albin Muslić
Zvanje Docent
Katedra Građansko - pravna
Telefon 00387 37 310990
E-mail albin.muslic@pravnifakultet.ba
Kabinet
Konsultacije
Detaljan CV
Dr.sci. Amna Toromanović
Zvanje Docent
Katedra Pravno - historijske nauke
Telefon 00387 37 310990
E-mail amna.toromanovic@pravnifakultet.ba
Kabinet
Konsultacije
Detaljan CV
dr.sci. Genc Trnavci
Zvanje Redovni profesor
Katedra Građansko pravo
Telefon 00387 37 310990
E-mail genc.trnavci@pravnifakultet.ba
Kabinet
Konsultacije
Detaljan CV
dr.sci. Nevzet Veladžić
Zvanje Vanredni profesor
Katedra Državno i međunarodno javno pravo
Telefon 00387 37 310990
E-mail nevzet2005@yahoo.com
Kabinet
Konsultacije
Detaljan CV
dr.sci. Suad Hamzabegović
Zvanje Redovni profesor
Katedra Građansko pravo
Telefon 00387 37 310990
E-mail suad.hamzabegovic@bih.net.ba
Kabinet
Konsultacije
Detaljan CV
dr.sci. Amela Čolić
Zvanje Vanredni profesor
Katedra Državno i međunarodno javno pravo
Telefon 00387 37 312990
E-mail amela.colic@pravnifakultet.ba
Kabinet
Konsultacije
Detaljan CV

mr.sci. Elvedin Sedić
Zvanje Viši asistent
Katedra Državno i međunarodno javno pravo
Telefon 00387 37 312990
E-mail elvedin.sedic@pravnifakultet.ba
Kabinet
Konsultacije
Detaljan CV
dr.sci. Dženana Čaušević
Zvanje Redovni profesor
Katedra Pravno - historijske nauke
Telefon 00387 37 310990
E-mail dzenana.causevic@pravnifakultet.ba
Kabinet
Konsultacije
Detaljan CV
dr.sci. Nedžad Bašić
Zvanje Redovni profesor
Katedra Državno i međunarodno javno pravo
Telefon 00387 37 310990
E-mail nedbasic@gmail.com
Kabinet
Konsultacije
Detaljan CV
dr.sci. Mehmed Alijagić
Zvanje Redovni profesor
Katedra Pravno - ekonomske nauke
Telefon 00387 310990
E-mail alijagic.m@gmail.com
Kabinet
Konsultacije
Detaljan CV

 

 

INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail: prf@unbi.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI
WEBMASTER

Administracija