STRUCNE SLUBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
Biblioteka 

BROJAČ POSJETA

 

Pregled predmeta/modula koji se izučavaju u I ciklusu studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću koji su predviđeni nastavnim planom i programom.NPiP za I ciklus studija akademske 2012-2013. godine
NPiP za I ciklus studija akademske 2013-2014. godine
LISTA IZBORNIH PREDMETA ZA AKADEMSKU 2014/15 GODINU

 

Pregled diplomiranih studenata Pravnog fakulteta u Bihaću VI i VII stepena po datumima promocije.DIPLOMANTI PO PROMOCIJAMA

 

INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail: prf@unbi.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI
WEBMASTER

Administracija