STRUCNE SLUBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
BibliotekaBROJAČ POSJETA

 

 KONKURS / NATJEŠAJ ZA UPIS U I GODINU STUDIJA

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik USK“, br. 8/09, 9/10, 4/11,6 /13 i 6/17), Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-3304/2018 od 31.05.2018. godine i Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-017-2437/2018 od 14. 06. 2018. godine, Univerzitet u Bihaću objavljuje

KONKURS / NATJEČAJ

za upis studenata u I ... Pročitaj više

Autor: EH
Datum: 20.06.2018.

 JAVNI POZIV

Javni poziv studentima koji su diplomirali na Univerzitetu u Bihaću za prijavljivanje na evidenciju lica za stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa u kantonalne organe državne službe USK

... Pročitaj više

Autor: EH
Datum: 01.06.2018.

 JAVNA ODBRANA MASTER RADA


Javna odbrana master rada kandidatkinje Dalile Budimlić pod nazivom „Krivična djela protiv zdravlja ljudi u svjetlu Evropske konvencije o ljudskim pravima - područje FBiH u periodu od 2012. do 2016. godine“ održan je u petak 25.05.2018.godine u 11,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću.

Pročitaj više

Autor: EH
Datum: 26.05.2018.

 SPORAZUM O SARADNJI

Ministarstvo pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona, Ul. Alije Đerzeleza br. 6 Bihać, zastupano po ministru dr.sci. Nikoli Findrik, sjedne strane i Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću, Mehe Hadžiabdića bb. Bihać, zastupano po dekanu prof.dr.se. Suadu Hamzabegović, s druge strane, zaključili su Sporazumom o saradnji kojim se utvrđuju okviri saradnje između Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona i Pravnog fakulteta u Bihaću u pogledu upotpunjava... Pročitaj više

Autor: EH
Datum: 23.05.2018.

 JAVNI KONKURS / NATJEČAJ za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-2498/2018 od 26.04.2018.godine i člana 204. Statuta Univerziteta u Bihaću, Pravni fakultet Bihać, raspisuje

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ
za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora (n a p r e d o v a nj e)

Raspisuje se Konkurs/Natječaj za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora (napredovanje), kako slijedi:

NAUČNA OBLAST: SOCIOLOGIJA I LJUDSKA PRAVA
<... Pročitaj više

Autor: EH
Datum: 11.05.2018.

 STUDIJSKI POSJET GLAVNOM GRADU

U srijedu 9. maja 2018. godine studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću u pratnji mr. Elvedina Sedića posjetili su Ustavni sud Bosne i Hercegovine i Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

Nakon zanimljivog i korisnog razgledavanja, studentima je omogućen direktan kontakt sa zaposlenicima kako bi dobili uvid u rad navedenih institucija, a samim tim i još više zainteresirali studente za njihov izbor.

Na taj način, studenti Pravnog fakulteta U... Pročitaj više

Autor: EH
Datum: 11.05.2018.

INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail: prf@unbi.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI
WEBMASTER

Administracija