STRUCNE SLUBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
BibliotekaBROJAČ POSJETA

 

 PRIJEM KOD DEKANA

DEKAN PROF.DR. SUAD HAMZABEGOVIĆ UPRILIČIO SUSRET SA NAJBOLJIM STUDENTICAMA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BIHAĆU

Dekan prof.dr. Suad Hamzabegović danas je upriličio susret sa najboljim studenticama Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću, Melisom Ćehić i Eminom Hadžić.
Naime, Melisa Ćehić je jedna od sedam studenata Univerziteta u Bihaću koji su dobili nagrade i priznanja za izvrstan uspjeh u akademskoj 2017/20... Pročitaj više

Autor: A.J./E.H.
Datum:

 POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI

Dekan Pravnog fakulteta u Bihaću dr. sc. Suad Hamzabegović i direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Bihać dipl. ing. Šerif Kosatica potpisali sporazum o saradnji

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću danas je upriličeno svečano potpisivanje sporazuma o saradnji između Pravnog fakulteta u Bihaću i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Bihać, kojem su pored potpisnika sporazuma prisustvovali: doc. dr. sc. Jasmina Bešlagić, nosilac... Pročitaj više

Autor: JB/EH
Datum: 26.12.2018.godine

 ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-6560/2018 od 28.11.2018.godine, Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje

OGLAS

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr.sc. Belme Bajrić pod nazivom „Pravni okvir i perspektive uređenja ugovora o osiguranju imovine u Bosni i Hercegovini i Europskoj Uniji“ održat će se dana 29.12.2018.godine (subota) u 10... Pročitaj više

Autor: E.H.
Datum: 29.11.2018. godine

 PRAKTIČNA NASTAVA U OPĆINSKOM SUDU

U Općinskom sudu u Bihaću počela je praktična nastava u ak. 2018/2019. godini za studente IV studijske godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću u okviru nastavnog predmeta Građansko procesno pravo I. Studenti će tokom zimskog semestra ak. 2018/2019. godine prisustvovati parničnim postupcima vođenim u navedenoj instituciji i time povezati stečena teorijska znanja sa praktičnim vještinama praktičara (sudija i advokata).
... Pročitaj više

Autor: B.B.
Datum: 12.11.2018. godine

 PRODUŽENJE ROKA PRIJEMA DOKUMENTACIJE I UPISA STUDENATA

Na osnovu člana 61. Statuta Univerziteta u Bihaću, a u vezi prijedloga akta Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću, broj: 01-974/2018 od 02. 10. 2018. godine, na VIII (osmoj) vanrednoj sjednici Senata Univerziteta u Bihaću održanoj, dana 04. 10. 2018. godine, donesena je slijedeća O D L U K A

o produženju roka prijema dokumenata i upis studenata u I (prvu) godinu Prvog ciklusa studija za akademsku 2018/2... Pročitaj više

Autor: EH
Datum: 08.10.2018.

 ODLUKA O PRODUŽENJU RASPISANOG JAVNOG KONKURAS

Na osnovu člana 61. i člana 154. Statuta Univerziteta u Bihaću, na VIII (osmoj) vanrednoj sjednici Senata Univerztieta u Bihaću održanoj, dana 04. 10. 2018. godine, donesena je slijedeća Odluka:
Konkurs za upis studenata u I godinu II ciklusa studija na organizacionim jedinicama Univerziteta u Bihaću za akademsku 2018/2019 godinu, raspisan po Odluci Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06- 3968/2018 od 28. 06. 2018. godine, produžava se i tr... Pročitaj više

Autor: EH
Datum: 08.10.2018.

INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail: prf@unbi.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI
WEBMASTER

Administracija