STRUCNE SLUBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
BibliotekaBROJAČ POSJETA

 

 SPORAZUM O SARADNJI

Ministarstvo pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona, Ul. Alije Đerzeleza br. 6 Bihać, zastupano po ministru dr.sci. Nikoli Findrik, sjedne strane i Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću, Mehe Hadžiabdića bb. Bihać, zastupano po dekanu prof.dr.se. Suadu Hamzabegović, s druge strane, zaključili su Sporazumom o saradnji kojim se utvrđuju okviri saradnje između Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona i Pravnog fakulteta u Bihaću u pogledu upotpunjava... Pročitaj više

Autor: EH
Datum: 23.05.2018.

 JAVNI KONKURS / NATJEČAJ za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-2498/2018 od 26.04.2018.godine i člana 204. Statuta Univerziteta u Bihaću, Pravni fakultet Bihać, raspisuje

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ
za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora (n a p r e d o v a nj e)

Raspisuje se Konkurs/Natječaj za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora (napredovanje), kako slijedi:

NAUČNA OBLAST: SOCIOLOGIJA I LJUDSKA PRAVA
<... Pročitaj više

Autor: EH
Datum: 11.05.2018.

 STUDIJSKI POSJET GLAVNOM GRADU

U srijedu 9. maja 2018. godine studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću u pratnji mr. Elvedina Sedića posjetili su Ustavni sud Bosne i Hercegovine i Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

Nakon zanimljivog i korisnog razgledavanja, studentima je omogućen direktan kontakt sa zaposlenicima kako bi dobili uvid u rad navedenih institucija, a samim tim i još više zainteresirali studente za njihov izbor.

Na taj način, studenti Pravnog fakulteta U... Pročitaj više

Autor: EH
Datum: 11.05.2018.

 KONKURS ZA STIPENDIJU

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića raspisuje

KONKURS

za dodjelu jedne stipendije Adil Zulfikarpašić redovnom studentu/ici bachelor dodiplomskog ili postdiplomskog studija Univerziteta u Bihaću na području Unsko-sanskog kantona u akademskoj 2017/2018. godini.

Pročitaj više

Autor: EH
Datum: 10.11.2017.god.

 UVODNO PREDAVANJE ZA I GODINU STUDIJA

Obaviještavaju se studenti koji su prvi put upisani na I (prvu) godinu studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću da će se dana 02.10.2017. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10,00 sati održati uvodno predavanje u prostorijama Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.
... Pročitaj više

Autor: E.H.
Datum: 29.09.2017. god.

 UPIS U NAREDNU AKADEMSKU GODINU

Obaviještavaju se studenti Pravnog fakulteta u Bihaću ( II, III i IV godina dodiplomskog studija) da će se upis u narednu akademsku godinu studija obaviti u periodu od 02.10.2017. godine do 13.10.2017. godine, u studentskoj službi Pravnog fakulteta u Bihaću.

Svi studenti koji planiraju izlazak na oktobarske ispitne rokove, dužni su odmah nakon okončanja ispitnih rokova javiti se u studentsku službu Pravnog fakulteta u Bihaću te izvršiti upis u narednu akadem... Pročitaj više

Autor: E.H.
Datum: 29.09.2017. god.

INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail: prf@unbi.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI
WEBMASTER

Administracija